Duroc – fastställelse av optionsavtal i Tyskland
2006-10-27

"Duroc Rail ABs tyske partner har ifrågasatt Duroc Rail ABs optionsavtal att förvärva dennes aktier i det tyska intressebolaget Leipzig Rail Service GmbH. Som ett resultat av den uppkomna situationen har Duroc Rail AB idag inlämnat en stämningsansökan till tysk domstol. Stämningsansökan avser fastställande av avtalet gällande Durocs Rail ABs option att 2009/2010 förvärva resterande 70 % av det tyska intressebolaget Leipzig Rail Service GmbH.

- Vår tyske partner har önskat omförhandla villkoren i det optionsavtal vi tecknade i samband med bildandet av vårt gemensamma bolag LRS i januari 2002, förklarar Durocs styrelseordförande Claes Gyllenhammar. Från Durocs sida ser vi ingen anledning att förändra de villkor som fastställdes när avtalet undertecknades 2002. För att fastställa avtalets giltighet går vi nu till tysk domstol. Vi bedömer att sannolikheten är hög för att vi där skall få vår uppfattning bekräftad."

 
« Tillbaka