Duroc - klart godkänd rapport!
2006-10-24

"Duroc delårsrapport januari-september 2006

• Nettoomsättningen uppgick till 151,4 Mkr (150,4)
• Rörelseresultatet blev 2,2 Mkr (-2,2)
• Resultatet efter skatt blev 22,4 Mkr (1,3)
• Nettoresultatet per aktie blev 4,20 kronor (0,24)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 4,6 Mkr (6,0)
• Soliditeten uppgick till 79 % (72) vid periodens utgång"

Vår kommentar: Den stabila utvecklingen i Duroc fortsätter. Rörelsen är lönsam, trots att det i särklass mest intressanta affärsområdet Engineering fortfarande går med förlust p g a pågående satsningar. När Engineering kommer upp på plussidan igen, vilket bör ske snart, ser läget genast betydligt bättre ut. Det är därför märkligt att marknaden fortsätter att värdera Duroc med en rejäl rabatt på eget kapital (ca 28 kr mot 32,60 kr, d v s rabatten uppgår till hela 14 procent).
Uppvärdering till åtminstone nivån för eget kapital bör komma ganska snart.

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig

 
« Tillbaka