Novotek - på rätt väg igen!
2006-10-24

"NOVOTEK: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2006

· Orderingången uppgick till 153 (144) MSEK, varav 45 (37) MSEK under tredje kvartalet
· Omsättningen uppgick till 143 (144) MSEK, varav 47 (42) MSEK under tredje kvartalet
· Rörelseresultatet uppgick till 10,7 (13,1) MSEK, varav 3,7 (3,5) MSEK under tredje kvartalet
· Resultatet efter skatt uppgick till 8,2 (10,0) MSEK, varav 2,8 (3,0) MSEK under tredje kvartalet
· Vinst per aktie uppgick till 0,74 (0,91) kronor, varav 0,24 (0,28) kronor under tredje kvartalet
· Strategiska förstärkningar av ledningen genomförda"

Vår kommentar: Det finns mycket positivt att ta fasta på i Novoteks niomånadersrapport, bl a följande:

* Orderingången ökade med 21,6 procent under Q3 (jämfört med föregående år).
* Omsättning och resultat förbättrades under Q3 (jämfört med föregående år).
* Omsättningen ökade åter Holland under Q3 efter problemen tidigare i år.
* Även problemen i Danmark är på väg att lösas.
* Marknaden inom de områden där Novotek verkar är stark.

Vi tror därför på fortsatt positiv utveckling och snar återhämtning av aktiekursen.

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
 
« Tillbaka