Cybercom: Mycket stark rapport!
2006-10-18

Januari - september 2006
* Omsättning + 15% till 393,5 MSEK (342,7)
* EBIT + 56% till 32,4 MSEK (20,8)
* Resultat efter skatt 24,8 MSEK (15,6)
* Vinst per aktie 2,01 SEK (1,33)
* Bengt Levin utsedd till tillförordnad VD
* Ökad offshorekapacitet
* Prognos 2006: Omsättning ca 540 MSEK och rörelseresultat ca 50 MSEK.

Juli - september 2006
* Omsättning + 16% till 119,5 MSEK (103,0)
* EBIT + 71% till 10,8 MSEK (6,3)
* Resultat efter skatt 10,1 MSEK (3,5)
* Vinst per aktie 0,82 SEK (0,28)

"Det goda marknadsläget för konsultbolag inom IT och Telekom, med stark tillväxt och hög aktivitet, har gett en god grund för Cybercom att växa under årets första nio månader. Vi ser att aktörerna inom telekomindustrin fortsatt är investeringsbenägna. Geografiskt sett ser vi en mycket stark utveckling i den expansiva Öresundsregionen. Även i Stockholm där konkurrensen är mycket hård hävdar vi oss väl och i Storbritannien är marknadsutvecklingen fortsatt positiv. Vi har kunnat dra nytta av de utvecklingstrender som finns på marknaden. Prisbilden för konsulttjänster inom IT och telekom ser bättre ut och den positiva trenden i Sverige har bekräftas under tredje kvartalet. Prisutrymmet finns främst inom specialiserade tjänster. Det har gynnat Cybercoms affär och bidragit till en stark tillväxt. För 9:e kvartalet i rad uppvisar vi en stärkt rörelsemarginal. Tredje kvartalet 2006 uppgår rörelsemarginalen till 9,0% och vi är på god väg att uppnå vår målsättning om 10% i rörelsemarginal", säger Mats Alders, VD och koncernchef på Cybercom.


 
« Tillbaka