Lagercrantz: Nya förvärv!
2006-10-17

Idag rapporterade Lagercrantz om förvärv årets förvärv nr 3 och 4. Även dessa förvärv väntas bidra positivt till Lagercrantz resultat redan under detta räkenskapsår.

”Lagercrantz Group förvärvar K&K i Finland.

Lagercrantz Group AB har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i K&K Active Oy och K&K Sales Oy. Säljare är tre privatpersoner.

K&K Active är en värdeadderande distributör av system och komponenter inom telekommunikation och för accessnät. Bolaget har varit verksamt sedan 1994 och har under en lång period uppvisat en god intjäningsförmåga och stark omsättningstillväxt. Under 2005 omsatte bolaget 4,3 MEUR med ett rörelseresultat om 1,0 MEUR. Bolaget har 11 anställda. Bolaget har genom god produktkunskap, starka leverantörer, effektiv logistik och teknisk support byggt upp en stark marknadsposition inom utvalda nischer. Kunderna utgörs huvudsakligen av telekommunikations- och bredbandsoperatörer.

Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group kommentarer förvärvet:
”K&K Active är ett intressant tillskott till Lagercrantz Group. Bolaget och dess ägare, som också kommer att kvarstå i bolaget, har mycket framgångsrikt byggt en stark position för K&K Active tack vare teknisk framsynthet och levererad kundnytta.”

Som en del i affären förvärvas även bolaget K&K Sales Oy. K&K Sales verksamhet är försäljning av fiberoptiska lösningar. Bolaget omsatte under 2005 cirka 0,7 MEUR med ett rörelseresultat om knappt 0,2 MEUR.

Köpeskilling för verksamheterna i K&K Active och K&K Sales uppgår till 3,35 MEUR samt ersättning för bolagens nettokassa. Tilläggsköpeskilling kan därutöver utgå baserat på uppnått resultat över ett tröskelvärde om knappt 0,7 MEUR per år under en treårsperiod. Förvärven förväntas ge ett positivt tillskott till vinst per aktie under innevarande räkenskapsår. Bolagen kommer att ingå i division Communications från och med den 1 november 2006.

Stockholm den 17 oktober 2006

Lagercrantz Group AB (publ)”


Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest

 
« Tillbaka