Consilium: Mycket starka försäljningssiffror!
2006-10-16

Consilium presenterade idag försäljningssiffrorna för januari t o m september, och det går därför att presentera fakturering och orderingång för hela kvartal 3 (resultatet får vi däremot vänta på till kvartalsrapporten i november):

Fakturering (förra årets kvartal 3 inom parentes):
Brand & Gas 101,6 MSEK (82,6 MSEK) d v s + 23,0 procent!
Navigation 71,4 MSEK (37,2 MSEK) d v s + 91,9 procent!
Komponenter 37,0 MSEK (36,8 MSEK) d v s + 0,5 procent
Kärnverksamheten 210,0 MSEK (156,6 MSEK) d v s + 34,1 procent!
Övrigt 2,8 MSEK (2,3 MSEK) + d v s 21,7 procent

Orderingång
Brand & Gas 126,8 MSEK (87,2 MSEK) d v s + 45,4 procent!
Navigation 60,6 MSEK (30,6) d v s + 98,0 procent!
Komponenter 36,1 MSEK (37,7 MSEK) d v s – 4,2 procent
Kärnverksamheten 223,5 MSEK (155,5 MSEK) d v s + 43,7 procent!
Övrigt 3,5 MSEK (2,6 MSEK) d v s + 34,6 procent

Vår kommentar: Fantastiskt starka siffror som ger mycket stora förväntningar på fortsatt tillväxt och resultatförbättringar! Synd att den förestående nyemissionen tillfälligt pressar kursen (många säljer säkert av en del av sitt innehav för att kunna delta i emissionen). Men efter genomförd, och säkert fulltecknad, emission en bit in i november och strax därefter en niomånadersrapport med rejäl resultatförbättring talar allt för en fortsatt mycket stark kursutveckling.

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest
 
« Tillbaka