Duroc - viktig kärnkraftsorder!
2006-10-16

”Kärnkraftindustrin beställer utrustning av Duroc

Duroc Engineering har erhållit en order från Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp AB avseende mobil testutrustning.
Ordern avser uppbyggnad av en testrigg för friktionsmätningar som i ett första skede kommer att placeras på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Ordervärdet uppgår i en första fas till drygt 1 Mkr och är en viktig signal för Durocs fortsatta samarbete med svensk kärnkraftsindustri.
- Ringhals och Forsmark har tillsammans med Duroc, under flera år bedrivit ett framgångsrikt samarbete rörande materialutveckling och materialförädling. Att de båda kärnkraftverken går in i denna investering beror på att vi ser en framtida nytta i att utveckla detta samarbete, förklarar Göran Embring som tillsammans med Bengt-Erik Svensson och Thomas Eriksson under många år drivit teknik- och säkerhetsutveckling på Ringhals AB.
Kraftindustrin och i synnerhet kärnkraftsindustrin kännetecknas av mycket höga krav på säkerhet, tillgänglighet och miljöhänsyn. Årligen sker stora satsningar i arbetet med att öka anläggningarnas säkerhet och tillgänglighet. I samarbete med materialteknologikoncernen Duroc har kärnkraftverket i Ringhals utvecklat och installerat nya material för minskad strålning i kärnkraftverken. Under hösten 2006 driftsätter Duroc Engineering en mobil laserplattform som på plats hos Ringhals ska utföra laserbaserade underhålls- och utvecklingsarbeten.

Den order som nu erhållits från Ringhals och Forsmark innebär att Duroc Engineering bygger en mobil testrigg för friktionsprovning av ventil och lagermaterial. Syftet är att testa, utvärdera och analysera befintliga och nya materialutvecklingsprojekt, tillämpningar och applikationer varinom friktionsmätningar är en viktig ingrediens.

Duroc Engineering har anställt Teknologie Doktor Lars Hammerström, Uppsala Universitet, som kommer att leda uppbyggnaden och användningen av riggen, samt arbeta med materialanalys och utvecklingsarbeten inom Duroc. Själva uppbyggnadsarbetet beräknas till ca 3-4 månader.

- Förtroendet att delta i utvecklingen av material och applikationer, för ökad produktionssäkerhet inom kärnkraftsindustrin, är naturligtvis oerhört betydelsefullt för Duroc, säger Johan Kinell, vd för Duroc Engineering.”

 
« Tillbaka