Consilium: Uppdelning i två bolag och nyemission
2006-10-11

Consilium: Uppdelning i två bolag och villkor för nyemission

I halvårsrapporten kom följande besked från Consilium:

"Förslag från styrelsen om:
- Uppdelning av Consilium i två fristående bolag;
ett för den marina verksamheten och ett för komponentverksamheten.
- Nyemission samt en utdelning och notering av
komponentbolaget."

Igår kom besked om villkoren för nyemissionen:

"Villkoren för nyemissionen är att tre befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie inom samma aktieslag, och teckningskursen är 31 kronor. Teckning kan ske från den 9 november till och med den 23 november 2006. Vid emissionen emitteras 199.799 nya A-aktier och 2.167.134 nya B-aktier med företrädesrätt för aktieägarna."

Vår kommentar är att emissionen kanske blev något större än vad vi trott, men att det nog är klokt att "ta i litet extra" när man ändå gör en nyemission. På det sättet får vi två friska, lönsamma bolag med starka finanser - och det gynnar ju oss aktieägare i högsta grad.

Komponenter kommer att bli en attraktiv uppköpskandidat, och Marina system (Consilium) kommer att kunna delta i kommande strukturaffärer samt ha kapital till en kraftig tillväxt (18-20 procent per år enligt styrelsen).


Nyhetsbyrån Direkt intervjuade VD Ove Hansson om nyemissionen och uppdelningen på två bolag idag:

”De drygt 70 miljoner kronor som Consilium räknar med att få in i samband med en nyemission kommer att fördelas ungefär lika mellan moderbolaget Consilium
och Komponentverksamheten som kommer att knoppas av. Det säger Consiliums koncernchef Ove Hansson till Nyhetsbyrån Direkt.

"Kapitalet kommer att fördelas ungefär lika mellan det gamla Consilium och Komponentverksamheten som delas ut till aktieägarna", säger Ove Hansson.

Enligt Ove Hansson har Komponentverksamheten god potential att växa.
"Verksamheten behöver kapitaliseras upp för kommande investeringar när verksamheten växer. Komponentverksamheten har varit tillräckligt kapitaliserad när den varit en del av
Consilium, men inte när man sätter ut den på egen hand", säger Ove Hansson.

Även i Consilium underlättar det tillförda kapitalet tillväxten.
"Consilium ska växa 18 till 20 procent om året och ta del av aktuella strukturaffärer", säger Ove Hansson.

I nuläget vill Ove Hansson inte kommunicera vilka garantier som är förknippade med nyemissionen. "Det kommer att finnas garantier. Vilka de är går vi troligen ut med i samband med kallelsen till bolagsstämman den 27 oktober", säger Ove Hansson.”


Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest
 
« Tillbaka