Benchmark Oil & Gas: Lägesrapport från Alaska och Lavaca
2006-10-10

Benchmark Oil & Gas: Deltar I South Central Alaska Energy Forum Och Fördjupar Analysen I Lavaca County

Benchmark Oil & Gas AB (publ) har deltagit i South Central Alaska Energy Forum, organiserat av Alaska Oil and Gas Conservation Commission. I samband med detta har bolaget anslagit finansiella resurser till en ny studie som genomförs under ledning av State of Alaska Department of Natural Resources.

Jan Lundqvist, verkställande direktör i Benchmark Oil & Gas AB (publ), säger i en kommentar: ”Studien kommer att förbättra vår förståelse för de geologiska förutsättningarna i Cook Inlet bassängen och hjälper oss att ytterligare definiera geologiska formationer, strukturella geologiska samband och framstående kännetecken som har en potentiell inverkan på utvinning av olja och gas på våra arrenden.”

Benchmark har identifirat 29 potentiella borrplatser i Lavaca County, Texas. Av dessa är 21 stycken djupare Wilcox källor. De två första källorna i Yegua borrades dessa till en mycket lägre kostnad än budgeterat. Faktumet att de var icke-kommersiella har ingen inverkan på möjligheten till framgång i de djupare Wilcox horisonterna.

Jan Lundqvist, verkställande direktör i Benchmark Oil & Gas AB (publ), säger i en kommentar: ”Tidigt under 2007 kommer vi att inleda borrningar av Wilcox källorna i Lavaca County, Texas. Baserat på våra analyser är potentialen till ett starkt kassaflöde från dessa djupare horisonter väsentligen större än i Yegua. Vi kommer att fortsätta att utveckla våra rättigheter i Lavaca County under många år framöver. Konsortiet där vi deltar i har arrenderättigheter på mer än 2,800 acres i detta område. Benchmark är operatör och vår Working interest andel uppgår till 58,5%.”


 
« Tillbaka