Novotek: Historisk order!
2006-10-10

"NOVOTEK: "HISTORISK" ORDER TILL NOVOTEK I NORGE.

National Oilwell Varco, en ledande leverantör till olje- och gasindustrin, har ingått avtal med Novotek om leverans av 103 Proficy Historian server licenser.

Proficy Historian licenserna skall användas i National Oilwell Varco´s leverans av "Drilling Information System" till en stor operatör i Indien. Drilling Information Systemet skall logga mätvärden som djup, tryck, borrhastigheter, pumphastigheter etc. på 74 offshore- och landriggar. Informationen från de 74 riggarna sänds via satellitlänk till 14 landbaserade Center för vidare analys. Data från alla Center samlas upp i en stor central databas.

Proficy Historian är en mycket kraftfull och öppen processdatabas som är optimerad för insamling, lagring och hantering/visning av stora mängder produktionsdata.

National Oilwell Varco är kund till Novotek sedan 2001 och samarbetet har succesivt utökats.

Leveransen av Proficy Historian styrker samarbetet mellan National Oilwell Varco och Novotek ytterligere inom ett nytt marknadsområde, "online fjärrinsamling, monitorering och analys av drilling data".”
 
« Tillbaka