Benchmark Oil & Gas: Framgångsrik borrning i Orange County!
2006-09-07

”Benchmark Oil & Gas AB (publ) offentliggör idag framgångsrik borrning av källan Sun Fee No. 1-B i Orange County, Texas. Källan är den första av sex i bolagets pågående borrprogram i detta område. Källan borrades till ett djup av 1,790 meter och den har 15 produktiva sandlager innehållande olja. Bolagets Working Interest-andel uppgår till 100%. Den första analysen visar att den initiala produktionen från Sun Fee No. 1-B kan uppgå till 100 fat olja per dag.

Jan Lundqvist, verkställande direktör i Benchmark Oil & Gas AB (publ), säger i en kommentar: "Vi arbetar nu med att färdigställa källan Sun Fee No. 1-B för produktion, vilket väntas ta cirka tre dagar. Borr-riggen kommer därefter att flyttas till källa nummer två i vårt nuvarande borrprogram i Orange County, Cora Granger No. 1. Källan kommer att borras till ett djup av 2,200 meter. Vår Working interest-andel i denna källa uppgår även här till 100%. Benchmark Oil & Gas AB (publ) har definierat fler än 20 borrplatser i Orange County, Texas och vi arbetar just nu med att förvärva lease rättigheter kring dessa."
 
« Tillbaka