Consilium: VD-intervju och rapportkommentar
2006-08-24

Consilium: VD-intervju och Smallcap-analys

Consiliums VD Ove Hansson i intervju med nyhetsbyrån Direkt idag:

"Jag har under en längre tid fått frågan från aktieägare och analytiker om man inte ska skilja på de här två enheterna. Jag har hela tiden sagt att det ska ske vid rätt tillfälle och det är det nu" säger Ove Hansson till Nyhetsbyrån Direkt och pekar bland annat på att området Komponenter nu har genomfört sitt investeringsprogram.

"Jag är ganska övertygad om värdet på de två enheterna kommer att bli väsentligt större än Consiliums nuvarande värde", säger han och framhåller att det blir lättare att
analysera de separata delarna.


Smallcap.se kommenterade rapport och uppdelning i två fristående bolag så här:

”Consilium – Efterlängtat besked
Kommentar 06-08-24

Consiliums delårsrapport avseende första halvåret innehöll det viktiga beskedet att en uppdelning av koncernen i områdena Marina system samt Komponenter är nära förestående. En nyemission kommer att genomföras inför uppdelningen. Som vi påpekat tidigare bör en uppdelning av koncernen bättre synliggöra den underliggande tillväxten och lönsamheten inom områdena Navigation och i synnerhet Brand & Gas.

Koncernens omsättning under andra kvartalet uppgick till 188,7 MSEK, 5 procent högre än samma period i fjol. Rörelseresultatet blev 7,9 MSEK, att jämföra med 5,0 MSEK förra året. Affärsområdena Brand & Gas samt Komponenter uppvisade god lönsamhet under andra kvartalet, medan rörelseresultatet inom Navigation sjönk. Orderingången inom Navigation har dock varit mycket stark under första halvåret, vilket borgar för ett starkt andra halvår.

Vår bedömning är fortfarande att det finns betydande potential i Consilium-aktien, och bolaget har sannolikt allt att vinna på att renodla den idag spretiga koncernen. Aktien är idag lågt värderad.”


Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest


 
« Tillbaka