Cybercom: Stark rapport!
2006-08-17

”Cybercom Group Q2-rapport

Januari – juni 2006

Omsättning +14% till 274,1 MSEK (239,6)
EBIT +49% till 21,6 MSEK (14,5)
Resultat efter skatt 14,7 MSEK (12,1)
Vinst per aktie 1,19 SEK (1,05)

April - juni 2006

Omsättning +12% till 139,7 MSEK (124,7)
EBIT +22% till 11,3 MSEK (9,3)
Resultat efter skatt 7,5 MSEK (7,9)
Vinst per aktie 0,60 SEK (0,68)

Viktigt avtal med Sony Ericsson

Breddad kundbas” 
« Tillbaka