Lagercrantz: Stark rapport!
2006-08-14

”Delårsrapport 1 april – 30 juni 2006 (3 mån)

• Nettoomsättningen under första kvartalet (3 mån) ökade till 431 MSEK (387), motsvarande 11 %.
• Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 21 MSEK (15).
• Resultatet efter skatt ökade till 14 MSEK (10).
• Resultatet per aktie ökade till 0,59 SEK (0,42).
• Ny koncernstruktur fr o m 1 april 2006.
• Nordic Alarm AB ingår fr o m april 2006 och Elpress-koncernen fr o m juni 2006.”
 
« Tillbaka