Consilium: Försäljningssiffror för januari t o m juni
2006-08-09

”Consilium under januari – juni 2006

Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet under januari – juni 2006 ökade med 8 procent jämfört mot föregående år till 348,9 MSEK (323,0). Nettoomsättningen för affärsområdet Brand&Gas ökade med 22 procent föregående år och uppgick till 190,6 MSEK (156,3). Nettoomsättningen för affärsområdet Navigation minskade med 3 procent till 65,0 MSEK (67,3). Nettoomsättningen för affärsområdet Komponenter minskade med 6 procent till 93,3 MSEK (99,4).

Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari - juni jämfört med samma period föregående år med 20 procent till 432,9 MSEK (360,8). Orderingången för affärsområdet Brand&Gas ökade med 1 procent till 203,0 MSEK (201,9). Orderingången för affärsområdet Navigation ökade med 105 procent till 130,9 MSEK (63,9). Orderingången för affärsområdet Komponenter ökade med 4 procent till 99,0 MSEK (95,0).”

Källa: http://www.consilium.se


Vår kommentar:

Idag kom försäljningssiffrorna för årets första sex månader, och vilka siffror sedan!

Det mest imponerande med dagens siffror är tveklöst orderingången under juni:

Brand & Gas 43,6 MSEK
Navigation 26,1 MSEK
Komponenter 33,5 MSEK
Totalt kärnverksamheten 103,2 MSEK
Övrigt 0,8 MSEK
Totalt 104,0 MSEK

Med bred marginal var detta all time high för en enskild månad!

Nu har vi också facit för Q2 när det gäller fakturering och orderingång:

Fakturering Q2 -06 (Q1 inom parentes)

Brand & Gas 102,6 MSEK (88,0)
Navigation 35,2 MSEK (29,8)
Komponenter 47,0 MSEK (46,3)
Totalt kärnverksamheten 184,8 MSEK (164,1)
Övrigt 3,9 MSEK (3,5)
Totalt 188,7 MSEK (167,6)

Orderingång Q2 (Q1 inom parentes)

Brand & Gas 103,9 MSEK (99,1)
Navigation 48,1 MSEK (82,8)
Komponenter 55,0 MSEK (44,0)
Totalt kärnverksamheten 207,0 MSEK (225,9)
Övrigt 2,7 MSEK (1,0)
Totalt 209,7 MSEK (226,9)

Observera att Q1 var extremt starkt när det gäller orderingången. Q2 är trots minskningen jämfört med Q1 Consiliums näst bästa orderingångskvartal någonsin (trots att kvartalet började med svag orderingång under april).

Resultatet under Q1 utvecklades så här (förra årets Q1 inom parentes):

Rörelseresultatet ökade med 61 procent till 6,6 MSEK (4,1)
Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,6 MSEK (0,5)

Det är väl inte något djärvare påstående att säga att resultatet under Q2 blir bättre än under Q1 eftersom samtliga affärsområden ökade sin fakturering (se ovan)?
Det ser, minst sagt, mycket ljust ut för Consilium!


Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest


 
« Tillbaka