Benchmark Oil and Gas: Rapport
2006-08-09

”Benchmark Oil & Gas: Delårsrapport Januari - Juni 2006

• Resultat efter skatt under första halvåret uppgick till -9,0 MSEK (-7,5).

• Koncernens intäkter uppgick till 3,2 MSEK (1,4).

• Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -7,5 MSEK (-6,3).

• Nettoresultatet per aktie efter utspädning blev negativt.

• Kassaflödet var 67,7 MSEK (0,4) och likvida medel uppgick till 69,1 MSEK (1,3) vid periodens slut.

• Produktionen av olja och gas ekvivalenter under första halvåret uppgick till 8 293. Olja var 3 266 och gas 5 027. Produktionen uppgick per dag till i genomsnitt 46 oljeekvivalenter per dag under perioden.

• Benchmarks aktie noterades på NGM börsen den 12 juni 2006.

Kommentarer från företagets verkställande direktör Jan Lundqvist

• Benchmark Oil & Gas AB (publ) har tagit viktiga beslut i syfte säkra företagets framtid. framtid. Bolaget har just avslutat sin börsintroduktion där 130,8 miljoner aktier emitterades. Efter börsintroduktionen har företaget cirka 4300 aktieägare.

• Börsintroduktionen har givit Benchmark nödvändigt kapital för att kunna utveckla de olika projekt som bolaget har i lager och som inom kort kommer att startas upp.”

 
« Tillbaka