Novotek: Rapport
2006-08-08

"NOVOTEK: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2006

• Rörelseresultatet uppgick till 7,1 (9,6) MSEK, varav 2,8 (5,7) MSEK under andra kvartalet
• Resultatet efter skatt uppgick till 5,4 (7,0) MSEK, varav 2,2 (4,2) MSEK under andra kvartalet
• Omsättningen uppgick till 95 (102) MSEK, varav 48 (54) MSEK under andra kvartalet
• Vinst per aktie uppgick till 0,49 (0,63) kronor, varav 0,20 (0,38) kronor under andra kvartalet
• Orderingången uppgick till 107 (107) MSEK, varav 57 (56) MSEK under andra kvartalet
• Strategisk förstärkning av projektförsäljning genomförd i Sverige”

Vår kommentar:

Det mycket stabila och fina Novotek har tyvärr haft problem med att viktiga personer har slutat först i Benelux (Q1) och sedan i Danmark (Q2). Detta har lett till att omsättningen i dessa länder har minskat under dessa kvartal, och naturligtvis har detta påverkat resultatet trots en positiv utveckling i Sverige.

Det finns dock en hel del positivt att ta fasta på i rapporten:

1. Omsättningen under det första halvåret uppgick till 95 MSEK (102 MSEK under samma period föregående år), medan orderingången var 107 MSEK (107 MSEK under samma period föregående år). Detta kommer givetvis att påverka både omsättning och resultat positivt under resten av året.

2. Problemen Benelux är snart över, så här står det i rapporten: "Läget i Benelux har under andra kvartalet stabiliserats, klara förbättringar har kunnat skönjas i slutet av kvartalet och nyrekryteringar har genomförts med positivt resultat. Dock har problemen i första kvartalet haft effekter även på andra kvartalet."

3. Verksamheten utvecklas positivt i Sverige. Från rapporten: "Under första halvåret har marknaden utvecklats positivt i Sverige. Under det senaste året har en förstärkning av projektförsäljningen genomförts med succesivt förbättrat resultat."

4. Den ovan nämnda projektförsäljningen (se punkt 3) kommer framöver att påverka verksamheten positivt även i övriga länder: "Förstärkningen av projektleveranserna, som gett bra resultat i Sverige, skall intensifieras i alla dotterbolag. Detta kommer succesivt att ge ett positivt utfall för verksamheten."

5. Fler förvärv är på gång: "Förväret av Processgruppen i Sundsvall AB som genomfördes i perioden och som rapporterades i delårsrapporten för första kvartalet har fullföljts. En plan för vidare förvärv inom Novoteks geografiska område har lagts fast. Planen inkluderar både förvärv för att stärka Novoteks geografiska närvaro samt stärka produktportföljen."

Sammanfattningsvis är det tråkigt att man fått problem med avhopp i både Benelux och Danmark och att detta påverkat både omsättning och resultat under perioden. Det finns dock mycket som tyder på ett betydligt bättre andra halvår eftersom verksamheten utvecklas mycket positivt i Sverige, klara förbättringar har kunnat skönjas i Benelux under slutet på perioden och den totala orderingången var nästan 13 procent högre än faktureringen under det första halvåret. Vidare har en förvärvsplan lagts fast. Vi tror därför att aktien snart tar fart uppåt igen, speciellt om det kommer snara besked om förvärv.


Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest


 
« Tillbaka