Benchmark Oil & Gas: Arrendeförvärv
2006-07-18

”BENCHMARK OIL & GAS: ERHÅLLER OFFICIELLT GODKÄNNANDE AV ARRENDEFÖRVÄRV OM 109,440 ACRES I ALASKA

Benchmark Oil & Gas Co, helägt dotterbolag till Benchmark Oil & Gas AB (publ), har av “State of Alaska Department of Natural Resources” erhållit officiella “Notice to High Bidder” för var och en av de 20 arrendeområden som förvärvades ur 2006 års Cook Inlet arrendeförsäljning. Dessa officiella “Notice to High Bidder” namnger Benchmark Oil & Gas Co som officiell högsta budgivare och accepterar lagda bud.

Jan Lundqvist, verkställande direktör i Benchmark Oil & Gas AB (publ), säger i en kommentar: ”Vi har nu erhållit ett officiellt godkännande av våra 20 arrendeförvärv om 109,440 acres i Alaska. Arrendeförvärven i Alaska ger oss en möjlighet att upptäcka nya kvantiteter av olja och gas i ett sedan redan tidigare utvecklat område.”

Benchmark Oil & Gas AB (publ) är sedan tidigare verksamt i Gulfkusten, Texas, USA och innehar inom detta område arrenden om cirka 4,500 acres.” 
« Tillbaka