Duroc: Halvårsrapport
2006-07-14

Duroc: Halvårsrapport

"Delårsrapport jan-jun 2006
• Nettoomsättningen uppgick under första halvåret till 109,4 Mkr (106,8)
• Rörelseresultatet för första halvåret blev 1,7 Mkr (-2,5)
• Resultatet efter skatt för första halvåret blev 19,2 Mkr (0,1)
• Nettoresultatet per aktie blev 3,60 kronor (0,03)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var under första halvåret 25,4 Mkr (4,3)
• Soliditeten uppgick till 78 % (72) vid periodens utgång”

Vår kommentar: Stabil rapport från Duroc. Eget kapital per aktie (31,90 kr) är fortfarande en bra bit högre än börskursen (28,20 kr), vilket är märkligt när rörelsen är lönsam. Lönsamheten kommer dessutom att öka betydligt när pågående satsningar inom Enginering är avklarade och man kan börja skörda i detta affärsområde.

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest
 
« Tillbaka