Duroc: Fin order!
2006-07-11

"Duroc lasersvetsar LKABs nya malmvagnar

Duroc Welding i Luleå har erhållit en order avseende laserhybridsvetsning av LKABs nya malmvagn. Beställare är Tibnor AB som levererar plåten till vagnarna. Ordern omfattar 148 malmvagnar till ett ordervärde om närmare 1 Mkr. LKAB och K Industrier AB har tecknat ett ramavtal om leverans av totalt 680 godsvagnar. I en första etapp ska 148 vagnar tillverkas och Duroc Welding kommer att leverera lasersvetsning av dessa under hösten 2006 och våren 2007.
- Förra året svetsade vi vagnkorgarna till de första 70 malmvagnarna av den här typen, förklarar Olof Nilsson affärsområdeschef för Duroc Welding i Luleå. Utfallet var mycket bra och nu kommer vi att svetsa ytterligare 148 vagnar. Det här är en ny vagnstyp som LKAB har utvecklat i samarbete med K Industrier. Syftet är att öka transportkapaciteten per vagn från 80 ton till 100 ton, med en axelkapacitet på 30 ton.

Laserhybridsvetsning säkerställer kvaliteten i bred höghållfast plåt
Konsortiet Kiruna Wagon ansvarar för monteringen av vagnarna på uppdrag av K Industrier. Fredrik Kangas, ansvarig projektledare säger:
- Det finns flera skäl till att vi väljer Durocs laserhybridsvetsning för vagnkorgarna. Dels finns det ett arbetsmiljöperspektiv. Konventionell svetsning kräver en omfattande manuell slipning och fogberedning, vilket är starkt arbetsmiljöreglerat idag. Duroc har en automatiserad process där man slipper det manuella momentet. Men framförallt får vi en extremt hög prestanda och kvalitet i svetsfogen. Den laserhybridsvetsade fogen är mycket starkare än en konventionellt svetsad. Genom att laser tillför energi med hög exakthet undviker man strukturförändringar i det omkringande materialet. Detta säkerställer den höga kvaliteten i hela plåten. Trenden på marknaden pekar mot en ökad användning av höghållfast plåt för att spara vikter och miljö och eftersom valsverken har begränsningar i plåtbredd tror jag på en ökad användning av lasersvetsning för sammanfogning av höghållfast plåt.

Först i Sverige med laserhybridsvetsning
- Duroc Welding är pionjärer i Sverige inom laserhybridsvetsning, säger Olof Nilsson. Det här är marknadens modernaste svetsteknik och i Luleå har vi en automatiserad och rationell produktions- och hanteringsutrustning vilket erbjuder kunden snabb och kostnadseffektiv produktion.

Duroc levererar även hjulunderhållet på Malmbanan
Duroc Welding är ett affärsområde inom Duroc Rail AB i Luleå. Duroc Rail levererar sedan många år tillbaka hjulunderhållet till LKABs malmtransporter (som sköts av Malmtrafik i Kiruna AB). Åtagandet omfattar svarvning, lagerrevisioner och omstomning av vagnsflottan om drygt 1000 malmvagnar, fördelade på hjulpooler i Kiruna, Malmberget och Narvik.
- Det känns naturligtvis mycket roligt att vi fått den här ordern och Malmbanan är ju sedan tidigare en stor kund till oss på Duroc i Luleå, avslutar Olof Nilsson.”

 
« Tillbaka