Consilium: Nya order på S-VDR!
2006-06-26

”Consilium: Ledande internationella rederier väljer Consiliums marina färdskrivare

Consilium har fått order från Broström Ship Management AB (Sverige),
MISC Berhad (Malaysia) och Hyundai Merchant Marine (Sydkorea) att
leverera hela deras behov av marina färdskrivare (S-VDR) till sina
fartyg. Totalt innefattar dessa order inklusive optioner 140 fartyg som
ska utrustas med S-VDR under 2006-2008.

MISC Berhad och Hyundai Merchant Marine är bland Malaysias respektive
Sydkoreas största rederier och Broström är ett av Sveriges ledande
rederier inom transport av kemikalier och petroliumprodukter. Orderna
har tagits i samarbete med Consilium Navigation AB:s lokala
samarbetspartners, Syberg Maritim, Consilium Singapore och Iljin Co Ltd.

– Consilium fortsätter att ta viktiga lokala order på flera marknader
världen över. Dessa tre senaste order från tongivande rederier i
Sverige, Malaysia och Sydkorea banar vägen för ytterligare affärer på
dessa marknader, kommenterar Ove Hansson, VD och koncernchef för
Consilium.

Enligt ett nytt regelverk, som utfärdats av FN-organet IMO
(International Maritime Organization), ska alla redare utrusta sina
befintliga handelsfartyg, över 3 000 bruttoton, som trafikerar
internationella farvatten med en förenklad marin färdskrivare (S-VDR)
från och med den 1 juli 2006. Sedan tidigare finns krav på att alla
nybyggda handelsfartyg över 3000 bruttoton måste ha en marin
färdskrivare (VDR) installerad.

– Consilium är ett av de företag som lyckats mycket bra i den inledande
fasen av den utökade marknaden för marina färdskrivare och vi har på
detta sätt tidigt fått den kritiska massa som är nödvändig för att bygga
upp en effektiv industriell tillverknings- och logistiksorganisation,
avslutar Ove Hansson.

Stockholm 2006-06-26

CONSILIUM AB (publ)”
 
« Tillbaka