Benchmark Oil & Gas: Förbereder Borrningar I Lavaca County
2006-06-18

”Benchmark Oil & Gas: Förbereder Borrningar I Lavaca County

Benchmark Oil & Gas AB (publ) offentliggör idag att bolaget tillsammans med partners inlett förberedelser att borra den första av 12 grunda brunnar i projektet West Vienna Field Project i Lavaca County, Texas. Konsortiet äger rättigheter till mer än 2,700 acres av potentiella olje- och gasarrenden och bolaget förväntar sig ett aktivt borrningsprogram under en tvåårsperiod. Benchmark Oil & Gas AB (publ) har 32,5 procent Working interest i projektet och kommer även att vara operatör.

Jan Lundqvist, verkställande direktör i Benchmark Oil & Gas AB (publ), säger i en kommentar: ”Vi har tillämpat tillgänglig teknologi och definierat mer än 29 potentiella borrningsplatser i Lavaca County. Vi kommer nu att inleda utveckling av dessa olje- och gasfyndigheter vilket under årets slut förväntas ge bolaget ett betydande kassaflödestillskott. Dessa två första brunnar förväntar vi oss vara färdigställda i slutet av 2006. Vi planerar att fortsätta att borra brunnar i West Vienna Field Project i Lavaca County, Texas under flera år framöver.”
 
« Tillbaka