Benchmark Oil & Gas: Kontrakterar Servicebolag Inför Borrningar I Orange County, Texas
2006-06-18

”Benchmark Oil & Gas: Kontrakterar Servicebolag Inför Borrningar I Orange County, Texas

Benchmark Oil & Gas AB (publ) offentliggör idag att bolaget har kontrakterat ett servicebolag inför borrningarna av de första sex brunnarna i Orange County, Texas. Ifall brunnarna är framgångsrika kommer Benchmark Oil & Gas AB (publ) att erhålla 100 procent av intäkterna. Bolaget kommer att vara operatör.

Jan Lundqvist, verkställande direktör i Benchmark Oil & Gas AB (publ), säger i en kommentar: ”Nu när Benchmark Oil & Gas AB (publ) är börsnoterat på NGM Equity i Stockholm, fullföljer vi löftet i samband med börsintroduktionen att borra brunnar med hjälp av kapitaltillskottet i samband med nyemissionerna. Planen är att med den här kontrakterade riggen borra framgångsrika brunnar i Orange County, Texas. Borrprogrammet planeras vara färdigställt under slutet av 2006.”
 
« Tillbaka