Consilium: Consilium under januari – maj 2006
2006-06-18

"Consilium: Consilium under januari – maj 2006

Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet under januari – maj 2006 ökade med 11 procent jämfört mot föregående år till 284,7 MSEK (255,7).
Nettoomsättningen för affärsområdet Brand&Gas ökade med 31 procent
föregående år och uppgick till 157,2 MSEK (120,4). Nettoomsättningen för affärsområdet Navigation minskade med 2 procent till 51,2 MSEK (52,5).
Nettoomsättningen för affärsområdet Komponenter minskade med 8 procent till 76,3 MSEK (82,8).

Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari - maj jämfört med samma period föregående år med 14 procent till 329,7 MSEK (288,7).
Orderingången för affärsområdet Brand&Gas minskade med 4
procent till 159,4 MSEK (166,7).
Orderingången för affärsområdet Navigation ökade med 117 procent till 104,8 MSEK (48,4).
Orderingången för affärsområdet Komponenter minskade med 11 procent till 65,5 MSEK (73,6).”


Vår kommentar:

Fina siffror från Consilium idag!

För maj gällde följande:

* Kärnverksamheten fortsatte att öka faktureringen till 63,6 MSEK (54,4 MSEK).
* Övrigt (Consilium JOWA) fakturerade 1,1 MSEK (0,7 MSEK).

* Orderingången för kärnverksamheten är efter svackan i april åter uppe i nivån 70 MSEK, närmare bestämt 68,3 MSEK (76,6 MSEK).
Kommentar: Maj var en toppmånad under 2005 (i genomsnitt uppgick orderingången per månad till 59,4 MSEK under 2005).
* Orderingången för övrigt uppgick till 0,9 MSEK (3,6 MSEK).

För april - maj gällde följande:

* Kärnverksamheten ökade faktureringen till 120,6 MSEK (109,8 MSEK).
* Övrigt ökade faktureringen till 2,0 MSEK (1,2 MSEK).

* Orderingången för kärnverksamheten minskade till 103,8 MSEK (124,6 MSEK).
Kommentar: Orderingången var extremt stark under Q1, 226,9 MSEK (168,0 MSEK), d v s + 35 procent. Hittills under Q2 har det kommit en liten avmattning samtidigt som Q2 var ett oerhört stark orderingångskvartal under 2005. Ingen som helst fara för något trendbrott alltså.
* Orderingången för övrigt uppgick till 1,9 MSEK (4,2 MSEK).

Slutsats: Det är tydligt att Q2-rapporten kommer att visa fortsatt ökning av omsättning och vinst. Orderingången verkar bli litet lägre än under Q2 2005, men det viktiga är att orderingången fortsätter att öka för 2006 som helhet, och under januari - maj ökade orderingången med mycket goda 14 procent till 329,7 MSEK (288,7 MSEK). Det ser alltså fortsatt mycket bra ut för Consilium!


Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest
 
« Tillbaka