ECOMB: Lovande rapport!
2021-05-31

Stark framtidstro med två stärkta ben

* Avslut med stor reservdelsorder till Martinique
* Utvecklat samarbete och nya affärsmöjligheter med RJM
* Ecotube i kinesisk avfallspanna allt hetare
* Kapitaltillskott i dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB

Q1 1 januari-31 mars 2021

* Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 1 432 TSEK (410 TSEK)
* Resultatet efter finansiella poster -584 TSEK (-335 TSEK)
* Resultat per aktie: -0,015 SEK ( -0,2 SEK)
* Antal aktier: 38 422 002 st (18 846 002st)
* Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 7 931 TSEK (749 TSEK).
 
« Tillbaka