Consilium: Ny köprekommendation från Stockpicker!
2006-05-24

I söndags (21 maj) kom Stockpicker Newsletter med en uppföljande analys av Consilium, och den avslutas så här:

”Efter de senaste siffrorna kan vi konstatera att Consilium väl följer våra prognoser, som ligger fast. Omsättning och resultat väntas fortsätta växa successivt. Consiliums satsning på S-VDR belastar planenligt resultatet med kostnader för försäljning, uppbyggnad av produktionskapacitet och utvecklingskostnader. Men de positiva effekterna av den starka orderingången på S-VDR kommer nu snart. Positivt genomslag på omsättning och resultat kommer under H2, som vi räknar med ska bli klart starkare än H1. Utvecklingen förväntas sedan fortsätta med successiva förbättringar under nästa år. Rekommendationen kvarstår på Köp med en oförändrad riktkurs om 52 kr.”

Även Smallcap.se har kommit med en rapportkommentar (potentialen bedöms fortfarande till 4 på en 5-gradig skala, och risken är fortsatt lägre än potentialen).

”Consilium – Förbättrat resultat
Kommentar 06-05-16

Idag var det dags för Consilium att lämna delårsrapport för årets första kvartal. Omsättningen under kvartalet ökade med 13 procent till 167,6 MSEK och rörelseresultatet ökade med 61 procent 6,6 MSEK. Resultatet efter skatt blev 2,1 MSEK. Hela vinsten under kvartalet uppstod inom affärsområde Brand & Gas, som också var det affärsområde som uppvisade högst tillväxt. En mycket stark orderingång inom Navigation medför dock att vi kan förvänta oss en stark fortsättning på året även för detta affärsområde.

Renodling önskvärd
Som vi har nämnt i våra tidigare kommentarer, vore det bästa för Consilium och dess aktie att koncernens affärsområden separerades från varandra. Det skulle på ett effektivt sätt åskådliggöra värdet i affärsområdena Brand & Gas och Navigation. För närvarande känns Consiliums bolagsstruktur alltför spretig.”

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest
 
« Tillbaka