Impact Coatings: Bokslutskommuniké
2021-02-12

"BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2020

FINANSIELL UTVECKLING HELÅRET 2020
● Nettoomsättningen uppgick till 39 515 TSEK (49 084)
● Rörelseintäkter uppgick till 54 355 TSEK (39 366)
● Rörelseresultatet uppgick till -22 970 TSEK (-26 368)
● Resultat efter finansnetto uppgick till -22 975 TSEK (-26 387)
● Kassaflödet uppgick till -29 153 TSEK (32 116)
● Kassalikviditeten uppgick till 343% (666)
● Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 1 645 TEUR (289)
● Ingen utdelning föreslås

FINANSIELL UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET 2020
● Nettoomsättningen uppgick till 20 044 TSEK (20 574)
● Rörelseintäkter uppgick till 29 078 TSEK (8 069)
● Rörelseresultatet uppgick till -5 243 TSEK (-3 986)
● Resultat efter finansnetto uppgick till -5 246 TSEK (-3 990)
● Kassaflödet uppgick till -6 553 TSEK (59 693)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2020
● Inga väsentliga händelser under fjärde kvartalet

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
● Order på beläggningssystem för radomer från HELLA MINTH Jiaxing Automotive Parts Co., Ltd. (Kina)"
 
« Tillbaka