Consilium - Försäljning och kvartalsrapport
2006-05-17

Consilium: Försäljning januari – april samt kvartalsrapport

I måndags (15/5) presenterade Consilium försäljningssiffrorna för årets fyra första månader:

”Consilium under januari - april 2006

Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet under januari - april
2006 ökade med 10 procent jämfört mot föregående år till 221,1 MSEK
(201,3). Nettoomsättningen för affärsområdet Brand&Gas ökade med 29
procent föregående år och uppgick till 124,0 MSEK (96,4).
Nettoomsättningen för affärsområdet Navigation minskade med 9 procent
till 36,7 MSEK (40,4). Nettoomsättningen för affärsområdet Komponenter
minskade med 6 procent till 60,4 MSEK (64,5).

Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari - april
jämfört med samma period föregående år med 23 procent till 261,4 MSEK
(212,1). Orderingången för affärsområdet Brand&Gas minskade med 6
procent till 122,2 MSEK (130,4). Orderingången för affärsområdet
Navigation ökade med 171 procent till 89,4 MSEK (33,0). Orderingången
för affärsområdet Komponenter ökade med 2 procent till 49,8 MSEK (48,7).”

Igår (16/5) kom sedan rapporten för kvartal 1:

”Delårsrapport januari - mars 2006 för Consilium AB (publ)

* Orderingången ökade med 35 procent till 226,9 MSEK (168,0)
* Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 167,6 MSEK (147,8)
* Rörelseresultatet ökade med 61 procent till 6,6 MSEK (4,1)
* Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,6 MSEK (0,5)
* Resultat efter skatt uppgick till 2,1 MSEK (0,4)
* Resultat per aktie före och efter konvertering uppgick till 0,34 SEK
(0,06)
* Mer än 99 procent av ägarna till Konvertibelt förlagslån 2001/2006 har
valt att konvertera till aktier.”

Vår kommentar: Ovanstående visar tydligt att de stadiga förbättringarna för Consilium fortsätter, försäljningen ökar och resultatet förbättras successivt. Det som fortfarande håller tillbaka vinstökningstakten är följande:

* Komponenter: Etableringskostnad för lågkostnadsfabriken i Bulgarien belastar resultatet liksom en marknadssatsning i Europa. Båda dessa satsningar är mycket sunda och kommer att ge utdelning i form av ökad försäljning och bättre resultat framöver.

* Navigation: S-VDR-satsningen belastar kortsiktigt resultatet, med kostnader för bl a försäljning och uppbyggnad av produktionskapacitet, samtidigt som den oerhört starka orderingången under 2006 ännu inte börjat slå igenom på försäljning och resultat.

Totalt sett ser det oerhört bra ut för Consilium inför resten av året och de närmast kommande åren. Brand & Gas går strålande sedan lång tid tillbaka, Navigation kommer att öka försäljning och resultat mycket kraftigt under framför allt det andra halvåret och 2007 och Komponenter kommer också att visa vinst inom kort.


Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest

 
« Tillbaka