Concejo: Flaggningsmedddelande
2021-02-05

"Concejo AB (publ) har idag förvärvat 1 932 323 B-aktier i Christian Berner Tech Trade AB och därmed gått över tröskelvärdet för flaggning. Efter förvärvet uppgår Concejos ägande till 10,3 procent av kapitalet och 6,4 procent av rösterna i bolaget. Denna information av ägarförändring kommer även att offentliggöras av Finansinspektionen.

Information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2021 kl. 15.15 CET.

Concejo AB (publ)"
 
« Tillbaka