ECOMB: Kraftigt övertecknad nyemission
2020-12-23

"Kraftigt övertecknad Nyemission

Den 18 december 2020 avslutade ECOMB AB (publ) teckningstiden i Nyemissionen, dels en Företrädesemission till Bolagets befintliga aktieägare och dels en Riktad emission till de privata investerarna Tobias Schön och Gerhard Dal. Teckningskursen i såväl Företrädesemissionen som den Riktade emissionen var 0,45 SEK. Båda emissionerna hade garanterats till 100% genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, ingen ersättning för garantiåtagandena utgick.

Den Riktade emissionen bestod av 4 500 000 st aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 450 000 SEK och 2 025 000 SEK i kapitaltillskott till Bolaget. I Företrädesemissionen tecknades 14 052 228 st aktier (93,2%) med företräde och 32 827 497 st aktier (217,7%) utan företräde. Detta motsvarar en teckningsgrad på 310,9% i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen bestod av 15 076 800 st aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 1 507 680 och 6 784 560 SEK i kapitaltillskott till Bolaget. ECOMB har uppskattat emissionskostnaderna till ca 300 000 SEK.

I Nyemissionen sammantaget, den Riktade emissionen och Företrädesemissionen tillsammans, ökar Bolagets antal aktier med 19 576 800 st aktier, från 18 846 002 st aktier till 38 422 802 st aktier. Detta motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 1 957 680 SEK, från 1 884 600,20 SEK till 3 842 280,20 SEK. Genom Nyemissionen tillförs ECOMB AB (publ) 8 809 560 SEK i likvida medel, motsvarande ca 8,5 MSEK efter avdrag för emissionskostnaderna.

Handel med nya aktier beräknas kunna starta på Spotlight Stockmarket omkring vecka 2 2021, efter att Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket och de nya aktierna bokats ut hos Euroclear."
 
« Tillbaka