ECOMB: Order
2020-12-16

"NY BESTÄLLNING FRÅN FRANKRIKE

De två avfallseldade pannorna hos Econotre utanför Toulouse uppvisar fortfarande mycket bra värden – efter 15 års drift med Ecotube-systemet. NOx-halten i rökgasen reduceras med nära 60% enbart genom en smartare tillsättning av förbränningsluften, via Ecotube-systemet. Inga kemikalier som urea eller ammoniak används för att sänka NOx-utsläppen.

Förbränningsbetingelserna i en avfallseldad panna är alltid en utmaning. PVC (Polyvinylklorid) utgör ofta en väsentlig del av den plast som finns i avfallet, främst i industriavfallet. Kloret omvandlas till saltsyra som är kraftigt korrosiv och alla stålmaterial (även syrafasta) har en begränsad livslängd. Vi har under årens lopp utvecklat både kylningen av Ecotuberna och hela svetsproceduren under den avancerade tillverkningen, detta ger maximal livslängd. Kunderna är nöjda och fullt införstådda med problematiken, kvittot får vi med nya beställningar av Ecotuber.

Ordervärdet uppgår totalt till 0,4 MSEK och leveransen kommer att ske under Q1 i år."
 
« Tillbaka