Consilium föreslår namnbyte till Concejo (Finwire)
2020-10-13

"Aktieägarna i marinelektronikbolaget Consilium kallas till extra bolagsstämma fredagen den 13 november. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 har styrelsen i Consilium beslutat att stämman ska genomföras genom förhandsröstning, så kallad poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Bolagsstämman kommer därför att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Rättigheten till Consilium-namnet ingick i försäljningen av affärsområde Marine & Safety.
Consilium med kvarvarande verksamheter måste därför byta namn under 2020. Styrelsen föreslår att Consilium byter man till Concejo. Vidare föreslås ändringar i verksamhetsbeskrivningen för att bättre motsvara nuvarande och framtida verksamhet.

Valberedningen föreslår nyval av Jonas Rydell som styrelseledamot i Consilium. Motivet är att förstärka styrelsens kompetens genom att addera ytterligare en ledamot."
 
« Tillbaka