Novotek - rapport
2006-05-11

Novotek: Delårsrapport 1 Januari – 31 Mars 2006

* Rörelseresultatet ökade med 10 procent och uppgick till 4,3 (3,9) MSEK.

* Resultatet efter finansnetto ökade med 7 procent och uppgick till 4,5 (4,2)

* Resultatet efter skatt uppgick till 3,2 (2,9) MSEK

* Omsättningen uppgick till 48 (48) MSEK

* Orderingången uppgick till 51 (51) MSEK

* Vinsten per aktie uppgick till 0,29 (0,25) kronor

Händelser efter rapportperioden

* Tobias Antius utsedd till ny VD och Göran Andersson föreslagen som arbetande styrelseordförande

* Förvärv av Processgruppen Sundsvall AB

Marknadsläget
Under första kvartalet har marknaden i framför allt Sverige och Norge varit bra. Utvecklingen i Sverige, Norge och Finland är positiv och det finns många affärer som ligger för avgörande inom den närmaste tiden.
Samordningen mellan de olika länderna i koncernen har succesivt utökats.
För att förstärka verksamheten i framför allt Norrland har Processgruppen Sundsvall AB förvärvats efter periodens utgång.
I Benelux har några säljare slutat vilket medfört en negativ effekt på verksamheten. Åtgärder har vidtagits för att Novotek Benelux åter skall kunna visa tillväxt.” 
« Tillbaka