Precomp Solutions: Vinstvarning
2020-08-17

"Precomp Solutions AB (publ) förutser lägre resultat än väntat för det andra kvartalet 2020

Det andra kvartalet 2020 kännetecknas av Covid-19 pandemin som är en humanitär kris där vi har fokuserat på hälsa och säkerhet i företaget. Dess negativa effekter på samhället och den ekonomiska utvecklingen gav en betydande påverkan på våra kunders behov av produkter, vilket resulterade i en justerad nettoomsättning för första halvåret om 62,4 Mkr (97,4), en minskning med 36 % mot 2019 för perioden. Kvartalets omsättning uppgår till 20,2 Mkr (47,7), en minskning med 58 % mot 2019. Rörelseresultatet för halvåret uppgår till minus 3,1 Mkr (0,0), och EBITDA till minus 0,9 Mkr (2,1)."
 
« Tillbaka