Novotek: Förvärv
2020-08-13

Novotek AB förvärvar B+I Automation AG (Schweiz)

Novotek AB ('Novotek' eller 'Bolaget') har idag förvärvat 75 % av aktierna i B+I Automation AG ('B+I'). Resterande 25 % kommer att förvärvas över kommande femårsperiod. Remo Ingold, verkställande direktör för B+I, kommer framgent att ingå som medlem av koncernens ledningsgrupp.

B+Is verksamhet bedrivs huvudsakligen i Schweiz och påminner starkt om Novoteks verksamhet, med motsvarande leverantörsrelationer. B+I kommer därför på ett utmärkt sätt utvidga Novotek-gruppen. Under räkenskapsåret 2019 omsatte B+I ca 2,8M CHF med ett EBITDA-resultat om ca 150K CHF. Den initiala köpeskillingen uppgår till ca 1,0M CHF (exklusive kassa). Köpeskillingen för resterande 25 % av aktierna i B+I baseras på B+Is resultat kommande år. Förvärvet förväntas ha en positiv effekt på Novoteks vinst per aktie under innevarande år. B+I kommer senare att namnändras till Novotek Switzerland AG.

'Vi ser stora möjligheter i och med Novoteks förvärv och ledarskap, att kunna utnyttja Novoteks kunnande samt deras organisation för att kunna växa på vår marknad' säger Remo Ingold, verkställande direktör för B+I. Remo kommer att stanna i denna position även under Novoteks ledning och fortsätta utveckla verksamheten. Remo kommer samtidigt att ingå som medlem av koncernens ledningsgrupp.

'Förvärvet av B+I är ett mindre förvärv men innebär en geografisk utvidgning i ett för oss intressant land och Novotek kan bidra i deras fortsatta utveckling' säger Tobias Antius och fortsätter 'vi välkomnar därför idag extra mycket våra nya medarbetare i Schweiz in i vår Novotek-familj!'
 
« Tillbaka