Precomp Solutions: Varslar 20 personer
2020-05-25

"Precomp Solutions varslar 20 personer, med anledning av att covid-19-pandemin lett till minskad orderingång.

"Vi ser minskningen framförallt inom fordonsindustrin vilket tvingar oss att se över antalet anställda i bolaget. Den minskade orderingången, vilken även resulterat i en minskad försäljning, kan inte enbart hanteras med korttidspermittering vilket skapar en arbetsbristsituation i bolaget. Därutöver råder en osäkerhet kring hur stor orderingången kommer att vara när statens stödinsatser fasas ut", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Varslet gäller såväl kollektivt anställda som på tjänstemanssidan. Exakt antal personer som blir berörda blir klart först efter slutförda förhandlingar med fackliga representanter."
 
« Tillbaka