Consilium: Avyttring av delägt bolag
2020-05-12

"Consilium avyttrar sin andel i det delägda bolaget Incendium

Consilium fortsätter sin strategiska översyn och avyttrar sin andel i det delägada bolaget Incendium för 11 MSEK. Avyttringen medför en mindre realisationsförlust.
Affärsområdet Marine & Safety avyttrades till Nordic Capital den 31 mars 2020, och Consilium fokuserar sin verksamhet till Safety Engineering. Safety Engineering utvecklar, tillverkar och marknadsför säkerhetssystem för aktiv brandbekämpning i högriskmiljöer. Verksamheten är fokuserad på nischmarknader med höga säkerhetskrav och höga säkerhetsvärden inom, framför allt, olja och gas-, kraft- och offshore-industrin.

Consilium ökade under 2019 sitt ägande i säkerhetsverksamheterna i Norge och Mellanöstern till 100 procent. Firenor är idag ett engineering-bolag med huvudkontor i Norge, samt verksamhet i Kina. Firenor är en ledande leverantör av högspecialiserade brandbekämpningssystem till kunder inom energi-, offshore- och försvarssektorn. Firenor tillhandahåller turnkey-lösningar av system för aktiv brandbekämpning. Consilium Middle East, med huvukontor i Förenade Arabemiraten, har genomgått en större omstrukturering och erbjuder idag liknande brandbekämpningssystem till liknande kunder inom olje- och gasrelaterade industrier i Gulfstaterna, Indien och Afrika. Verksamheterna kommer att samordnas under namnet Firenor International med en gemensam ledning.

Som ett led i pågående omstrukturering avyttrar Consilium sin andel i det delägda svenska säkerhetsbolaget Incendium till företagsledning (nuvarande delägare). Incendium omsätter cirka 30 MSEK och förser industrikunder med fasta brandskyddssystem, och till viss del egenutvecklade produkter.

Consilium ser stor potential i att kombinera avancerad engineering-kunskap och högkvalitativa produkter och system utvecklade för extrema miljöer (med tekniska lösningar och optimerad design för allt från arktisk kyla till stark hetta, komplexa utrymmen, väderpåverkan i offshoremiljöer med mera) med lokal marknadsförankring i såväl Nordsjöområdet som Mellanöstern, Asien och Nordamerika. Bolagets ledning förväntar sig att ökade synergier kommer att generera en framtida lönsam tillväxt med ett ökat värde för Consiliums aktieägare.

CONSILIUM AB (publ)"
 
« Tillbaka