Lagercrantz - mkt bra rapport!!
2006-05-09

"Lagercrantz Group AB Bokslutskommuniké 1 april 2005 – 31 mars 2006 (12 mån)

• Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2005/06 ökade till 1 608 MSEK (1 518), motsvarande 6 %. Under det fjärde kvartalet, 1 jan – 31 mars 2006, ökade omsättningen till 431 MSEK (361), motsvarande 19 %.

• Rörelseresultatet ökade till 57 MSEK (4). Rörelseresultatet under det fjärde kvartalet ökade till 15 MSEK (0).

• Resultatet efter skatt ökade till 39 MSEK (5), varav under det fjärde kvartalet 1 0 MSEK (6).

• Resultatet per aktie ökade till 1,63 SEK (0,21), varav under det fjärde kvartalet 0,42 SEK (0,25).

• Kassaflödet från rörelsen ökade till 86 MSEK under året (36).

• Avkastningen på eget kapital uppgick till 10,2 % (1,3 %) och soliditeten uppgick till 52 % (51 %).

• Utdelningen föreslås till 1,00 SEK (0,75).

• Jörgen Wigh tillträdde som ny VD den 1 februari 2006.

• Ny koncernstruktur fr o m 1 april 2006.

• Nordic Alarm AB förvärvat med tillträde fr o m april 2006."


Vår kommentar:

Mycket fin rapport från Lagercrantz idag! Den visar på en kraftfull resultatförbättring och en successivt tilltagande tillväxt, men framför allt på ett bolag som har mycket goda förutsättningar till fortsatt tillväxt och stigande vinst.

Redan fr o m april ingår Nordic Alarm AB i koncernen, och med tanke på de starka finanserna är fler förvärv att vänta under innevarande år.

Styrelsen föreslår en utdelning på 1 kr/aktie vilket är en riktigt bra direktavkastning, speciellt med tanke på att 2005/2006 var ett typiskt vändningsår.

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest

 
« Tillbaka