ECOMB: Order
2020-01-31

"NYA BESTÄLLNINGAR FRÅN FÖRBRÄNNINGSANLÄGGNINGAR I FRANKRIKE OCH SVERIGE

ECOMB har fått nya beställningar från både Frankrike och Sverige, dels reservdelar till den avfallseldade anläggningen Econotre i sydfrankrike och dels en förstudie på fjärrvärmeanläggningen i Umeå. I båda fallen handlar det i huvudsak om att minska utsläppen av kväveoxider. De två avfallseldade pannorna hos Econotre utanför Toulouse uppvisar fortfarande mycket bra värden – efter 15 års drift med Ecotube-systemet. NOx-halten i rökgasen reduceras med nära 60% enbart genom en smartare tillsättning av förbränningsluften, via Ecotube-systemet. Inga kemikalier som urea eller ammoniak används för att sänka NOx-utsläppen.

Umeå-pannan eldas med biobränsle och omfattas av nästa skärpning i EU-direktiven, något som för svensk del börjar gälla fr.o.m. 2021.

Här är projektet i en initial fas, vi startar i princip varje enskilt projekt med en förstudie. Tillgängliga driftdata är otillräckliga för att bedöma och garantera hur stora förbättringar som kan åstadkommas med våra olika produkter. Under förstudien använder vi alltid vår egenutvecklade videokamera för att filma förbränningen – live – vid olika inställningar på panna.

Ordervärdet uppgår totalt till 0,6 MSEK och leveranserna kommer att ske under Q1 i år."
 
« Tillbaka