Duroc: Rapport
2020-02-07

"Andra kvartalet oktober-december 2019
• Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 853,0 MSEK (716,8).
• Justerad EBITDA*, där positiva effekter från IFRS 16 samt andra jämförelsestörande poster exkluderats, ökade med 16 procent och uppgick till 39,1 MSEK (33,7), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 4,6 procent (4,7).
• Rörelseresultatet uppgick till 15,8 MSEK (21,2). Justerat för omstruktureringskostnader var resultatet 21,8 (21,2).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,6 MSEK (40,1).
• Resultat efter skatt uppgick till 8,9 MSEK (14,6).
• Resultat per aktie uppgick till 0,23 (0,37).
• Cotting Group, som förvärvades 1 juli 2019 har konsoliderats i koncernen från denna tidpunkt.

Första halvåret juli-december 2019
• Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 1 719,2 MSEK (1 421,2).
• Justerad EBITDA* ökade med 39 procent och uppgick till 86,2 MSEK (62,2), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 5,0 procent (4,4).
• Rörelseresultatet uppgick till 110,5 MSEK (36,7), inklusive 66,9 MSEK i upplösning av negativ goodwill från förvärvet av Cotting Group.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 118,1 MSEK (13,0).
• Resultat efter skatt uppgick till 92,4 MSEK (24,6).
• Resultat per aktie uppgick till 2,37 (0,63)."
 
« Tillbaka