ECOMB: Lovande rapport!
2019-11-28

"Kvartalsredogörelse juli-september 2019

Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge följande kvartalredogörelse för det tredje kvartalet 2019.

Några viktiga punkter:

· Förbättrat resultat under Q3 och helåret 2019
· Överenskommelsen på Martinique
· Genomförd crowdfunding-kampanj med dotterbolaget Ocean Recycle
· Affärsmöjligheter inom biobränslekonvertering - nytt segment

Tredje kvartalet

· Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 924 TSEK (336 TSEK )
· Resultatet efter finansiella poster 625 TSEK ( -608 TSEK )
· Resultat per aktie 0,33 SEK ( -0,05 SEK )

Perioden januari-september 2019

· Nettoomsättningen januari-september uppgick till 1 973 TSEK (2 511 TSEK)
· Resultatet efter finansiella poster -250 TSEK (-1 622 TSEK)
· Resultat per aktie: -0,13 SEK (-0,14 SEK)
· Antal aktier: 18 846 002st ( 11 477 886st)
· Eget kapital -288 TSEK (-2 091 TSEK )
· Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 48 TSEK (22 TSEK)" 
« Tillbaka