ECOMB: Viktigt besked
2019-11-11

"Överenskommelse på Martinique

Vi har lyckats nå en överenskommelse för vårt projekt på Martinique i Västindien och vår första leverans någonsin till en ny panna.

Redan 2013-11-12 publicerade vi nyheten om det ”Första steget i ny panna” samt den 2014-01-09 nyheten om tecknande av ett ”Letter of Intent” med panntillverkaren Macchi, för en leverans av ett Ecotube-system till en biobränsleeldad panna. Då var målsättningen att enheten skulle driftsättas i slutet av 2015. ACBoilers, ett systerföretag till Macchi inom Sofinter-gruppen, övertog det formella ansvaret senare under 2014. Den biobränsleeldade (träpellets från USA och lokalt biobränsle) pannan på 120 MWth är utrustad med 4 Ecotuber för att öka verkningsgraden och minska utsläppen, framförallt av NOx, från pannan. Projektet har i omgångar försenats p.g.a. allt från lokala strejker till orkaner, helt utanför vår kontroll. Vår beställare ACBoilers har nu även justerat rökgassystemet, vilket gör att det går att elda bagasse (restprodukten från närliggande sockerrörsodling). Vi kommer att åka över i december och äntligen få köra igång Ecotube-systemet, intrimning och prestandaprov planeras vara slutförda under Q1 2020.

Överenskommelsen innebär att;

- Återstående summa i kontraktet, 2,8 MSEK av totalt ca 22 MSEK, kommer att faktureras i olika rater under perioden Q4 2019 – 30 april 2020

- Vi har utnyttjat klausulen om ”Direkt betalning” i fransk lagstiftning, vilket innebär att ECOMB som underleverantör till ACBoilers kommer att få direkt betalt av slutkunden ALBIOMA istället för från ACBoilers

- Garantiperioden för utrustningen har skrivits ned p.g.a. förseningen av projektet, den omfattar nu endast själva Ecotuberna och utgår redan under Q1 2021"
 
« Tillbaka