Förändringar i portföljen m m
2006-05-07

Vi var inte nöjda med Ericssons kvartalsrapport, och inte heller med utsikterna för de närmaste kvartalen, och av den anledningen har vi sålt hela innehavet (50 000 aktier).

Istället har vi köpt 30 000 aktier i Cybercom som är en, som vi ser det, mycket lågt värderad IT-konsult med stor kurspotential.

Vidare har vi ”jämnat ut” innehavet i Consilium från 197 000 aktier till 200 000 stycken i samband med den kursrekyl som varit efter den mycket snabba kursuppgången under slutet på 2005 och början på 2006.

Slutligen deltar vi med vår andel (40 000 aktier) i den pågående nyemissionen i Benchmark Oil and Gas.

De närmaste 10 dagarna blir mycket viktiga för Sound Invest. Under denna period händer följande:

9 maj kommer Lagercrantz delårsrapport
11 maj kommer Novoteks delårsrapport
15 maj kommer Consiliums försäljningssiffror för januari t o m april
16 maj kommer Consiliums delårsrapport

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest

 
« Tillbaka