Impact Coatings: Riktad nyemission
2019-10-30

"Impact Coatings tillkännager riktad nyemission till Hyundai Motor Company och Accendo Capital till en kurspremie och Hyundai nominerar styrelseledamot, båda villkorade av beslut på extrastämma

Styrelsen i Impact Coatings AB har idag beslutat om en riktad nyemission om 5 400 000 aktier till Hyundai Motor Company (Sydkorea) och 3 857 143 nya aktier till Accendo Capital (Luxemburg). Hyundai har nominerat Sukhwan Yun att ingå i Impact Coatings styrelse. Emissionen och val av styrelseledamot förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 22 november, 2019. Emissionen har en teckningskurs om 7,00 kronor per aktie, vilket motsvarar en i förhand överenskommen premie om 30 procent mot de senaste fem handelsdagarnas genomsnittliga volymviktade aktiekurs per den 11 oktober. Bruttolikviden från emissionen uppgår till cirka 65 miljoner kronor och det totala antalet nya aktier som emitteras uppgår till 9 257 143. Efter transaktionen kommer Hyundai och Accendo Capital att äga 10,4 respektive 12,0 procent av antalet utestående aktier och röster i bolaget. Syftet med den riktade nyemissionen är att öka bolagets kapital i syfte att realisera potentiella tillväxtmöjligheter och att etablera en långsiktig industriell relation med Hyundai, en global ledare i fordonsindustrin och en erkänd pionjär inom bränslecellsteknologier."
 
« Tillbaka