ECOMB: Förändringar i crowdfunding-kampanjen
2019-09-03

Ett steg bakåt – sen full fart framåt

Styrelsen i ECOMBs helägda dotterbolag ECOMB Ocean Recycle AB har med anledning av utfallet i crowdfunding-kampanjen tillsammans med FundedByMe beslutat följande;

- Demonstrationsprojektet kommer nu att fokusera på den mobila syresättningstekniken, där framdrift sker på konventionellt vis med i möjligaste mån förnyelsebara bränslen. Parallellt fortsätter planeringen av den elektrifierade båten där framdrift sker med vind och sol, en teknik som redan verifierats.

- Båten i demonstrationsprojektet kommer att utgöras av en befintlig båt. Kostnadsbesparingar på storleksordningen 80-90% jämfört med tidigare budget, där en ny båt skulle tillverkas, kan i och med detta förväntas.

- Tidplanen för färdigställande av båten, inklusive ny instrumentering och utrustning för den mobila syresättningen, kommer nu att tidigareläggas. Planerad sjösättning i mars 2020.

- Crowdfunding-kampanjen har med anledning av detta förlängts. Min- och maxmålen har sänkts till 500.000 SEK resp 2.500.000 SEK, ingen förändring av bolagets värdering.

- Ett LOI (Letter Of Intent) om ett syresättningsprojekt med Demobåten har tecknats med Burgsviken på södra Gotland. Flera andra positiva kundkontakter har tagits under sommaren.

- Ett flertal större investerare har uttryckt sitt intresse om att vara med i projektet.

- Samtliga Lead Investors kvarstår med sina åtaganden i den privata kampanjen (den initiala fasen av crowdfundingen), med totala intresseanmälningar på 315.000 kr."
 
« Tillbaka