Benchmark Oil and Gas: Notering på NGM-börsen!
2006-04-23

”NORDIC GROWTH MARKET NGM AB: BENCHMARK OIL & GAS AB NOTERAS PÅ NGM-BÖRSEN

Nordic Growth Market har beslutat att notera Benchmark Oil & Gas AB på
NGM-börsens lista NGM Equity. Första handelsdag blir den 12 juni 2006.

Bolaget bedriver exploatering, prospektering och produktion av olje- och gasfyndigheter genom nytänkande och användande av modern teknik. Bolaget är för närvarande verksamt i USA som erbjuder goda geologiska förutsättningar för prospektering. Bolagets verkställande direktör heter Jan Lundqvist. Styrelseordförande är Thomas E. O´Connor.

Första dag för handel blir den 12 juni 2006.

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Ljung, Noteringschef Nordic Growth Market; Tel: 08-566 390 00
Jan Lundqvist, VD Benchmark Oil & Gas AB, Tel: 040-20 47 00”


Vår kommentar: Det är mycket positivt att det första av våra onoterade bolag snart kommer att noteras! Vi tror på notering av ytterligare något bolag under
innevarande år.

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest

 
« Tillbaka