ECOMB: Rapport
2019-08-29

"Halvårsrapport Januari-Juni 2019

Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge följande delårsrapport för det första halvåret 2019.

Fortsatt stark framtidstro med två ben

· Crowdfunding i dotterbolaget Ocean Recycle
· LOI tecknat med Burgsviken för syresättningsprojekt
· Ett prestandaprov avklarat på Martinique
· Come back i USA på gång
· Flera stora budgetofferter tillsammans med OEM-bolag

Delår 1 januari-30 juni 2019

· Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 1 048 TSEK (2 175 TSEK)
· Resultatet efter finansiella poster -875 TSEK (-1 014 TSEK)
· Resultat per aktie: -0,08SEK ( -0,09 SEK)
· Antal aktier: 18 846 002st (11 477 886st)
· Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 173 TSEK (358 TSEK)

Q2 1 april-30 juni 2019

· Resultatet efter finansiella poster -616 TSEK (93 TSEK)
· Nettoomsättningen för Q2 uppgick till 0 TSEK (1 994 TSEK)

Framtidsutsikter

Potentialen för vår nya patenterade mobila syresättningsteknik är mycket stor, detta är ett gigantiskt globalt problem som måste lösas. Ocean Recycles LOI med Burgsviken är ett kvitto på att vi är på rätt väg mot den första affären. Helt klart har vi nu två ben att stå på.

Men även i vårt ursprungliga område med reningsteknik för fastbränslepannor kommer efterfrågan att öka, nya hårdare utsläppskrav tillsammans med företagens allt grönare profil där hållbarhet och miljötänk blir allt starkare ledord."
 
« Tillbaka