Consilium: Rapport
2019-08-28

"Halvårsrapport januari-juni 2019 för Consilium AB

Kvartal 2, 2019

· Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade med 10 procent till 400,8 MSEK (364,3).
· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 16 procent till 416.2 MSEK (357,3).
· EBIT för kvarvarande verksamhet ökade med 16 procent till 41,8 [2]) MSEK (36,1).
· EBITDA för kvarvarande verksamheter uppgick till 61,2[2] MSEK (64,0).
· Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande,uppgick till 1,52 SEK (0,79).
· Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,42 SEK (-0,12).

Kvartal 1-2, 2019

· Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade med 14 procent till 814,7 MSEK (714,5).
· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 18 procent till 801,1 MSEK (676,3).
· EBIT för kvarvarande verksamhet ökade med 15 procent till 79,7[2] MSEK (69,1).
· EBITDA för kvarvarande verksamheter uppgick till 120,0[2] MSEK (109,3).
· Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 2,33 SEK (1,75).
· Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,48 SEK (0,74)."
 
« Tillbaka