Consilium: Försäljningssiffror jan - juli
2019-08-28

"Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 16 procent jämfört med föregående år och uppgick till 943,3 MSEK (816,2). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 21 procent jämfört med föregående år och uppgick till 940,4 MSEK (775,0). Orderstocken per 31 juli 2019 uppgick till 588,8 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 884,0 MSEK (759,9). Nettoomsättningen uppgick till 896,4 MSEK (736,3).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 59,3 MSEK (56,3). Nettoomsättningen uppgick till 44,0 MSEK (38,7)."
 
« Tillbaka