Ericsson: Kvartalsrapport
2006-04-23

"Ericsson rapporterar fortsatt stabil utveckling (Hugin)
2006-04-21 07:32

* Fakturering SEK 39,2 (31,5) miljarder i första kvartalet
* Rörelseresultat SEK 7,0 (6,6) miljarder, exklusive avskrivningar av
immateriella tillgångar i Marconi på SEK 0,4 miljarder
* Nettoresultat SEK 4,6 (4,6) miljarder i första kvartalet
* Vinst per aktie SEK 0,29 (0,29) i första kvartalet

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

"Utvecklingen mot mobilt bredband accelererar. Den nya, kraftfulla
HSPA-tekniken förbättrar dramatiskt konsumenternas upplevelser av nya
multimediatjänster såsom det mobila kontoret, musik och TV i
mobilen", säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för
Ericsson. "Vi bygger ut HSPA-nät på fyra kontinenter och har ett
klart försprång. Vi har också en ledarposition inom fast och mobil
softswitch. Denna nya, mjukvarubaserade växelteknik erbjuder avsevärt
lägre initiala investeringar för operatörerna och är ett steg mot
konvergerade nät.

Vår goda organiska faktureringsökning fortsätter och under kvartalet
växte framför allt tjänsteområdet. Genom att tidigt ta täten inom
tjänsteområdet har vi etablerat en stark position med en spännande
tillväxtpotential. Alla delar inom tjänsteområdet växer, särskilt
managed services och hosting, till följd av operatörernas behov av
fokus på affärsutveckling och sänkta nätkostnader.

Det strategiska förvärvet av Marconi har tagits emot väl av våra
kunder eftersom de planerar för konvergens och utveckling mot nästa
generations IP-nät. Vår position inom de växande bredbands- och
transmissionsområdena har också stärkts avsevärt. Integrationen har
kommit en bra bit på väg och affärerna har utvecklats bättre än
förväntat. Vi har flyttat fram vissa åtgärder för att säkerställa
leveranser och åtaganden. Som en följd av detta kommer besparingarna
att realiseras något senare än ursprungligen planerat.

Vår starka marknadsposition och vårt tekniska ledarskap ger oss
möjligheter att av egen kraft växa ytterligare. Eftersom sådana
möjligheter ofta inbegriper vissa initiala kostnader kan de vara
mindre lönsamma på kort sikt, men de har ett uppenbart långsiktigt
värde", avslutar Carl-Henric Svanberg."


 
« Tillbaka